top of page
Anasayfa: Blog Feed
faulkner-small.jpeg

Neil Faulkner ile Söyleşi - Iker Laiseka Uria (Çev. Utku Özmakas)

Sadece ampirik unsurlardan hareket ediyor ve bulgular arasındaki bağları kopartıyorsanız, çok da faydalı bir şey yapmıyorsunuz demektir; çünkü bulgular kendi başlarına toplumların geçmişte nasıl işlediğini açıklayamaz. Öte yandan sadece teoriden hareket ediyorsanız, o zaman da bulgulara, kanıtlara dayanmayan teoriler üstüne teoriler inşa etmeye kalkışmanız mümkün… Bu türden teoriler esasen geçmişi açıklamaz; çünkü tam manasıyla teorik sözleşmelerden ibarettirler. Teori ile pratik arasında zorunlu bir ilişki vardır. Marksizm’in temel içgörüsüdür bu. Teori ile pratik birbiriyle ilişkilidir ve bu -tıpkı başka alanlarda olduğu gibi- arkeoloji için de geçerlidir.

Anasayfa: Text
bottom of page