top of page
Anasayfa: Blog Feed
CapitalismOctopus.jpg

On Adam, Bir Trilyon Dolar ve Amerikan Kapitalizminin Kişiselleşmesi – D. Schultz (Çev. K. Yıldırım)

Kapitalizm her zaman servetin birikimi ve yoğunlaşması ile ilgili olmuştur. Marx ve Engels bu olguyu ilk kez Komünist Manifesto'da dile getirdiler. Thomas Piketty de bize bunu hatırlattı. Ancak asla kapitalizmde zenginliğin kişiselleşmesi ve bunun toplum için anlamına odaklanmadılar. En son yayınlanan Amerika'daki en zengin kişiler listesi servetin sürekliliğini ve kişiselleşmesini akla getiriyor.

Dünyanın en zengin 10’una odaklanırsak bunların 7’si toplam 786 milyar dolarlık servetleriyle ABD’de yer alıyor. Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison ve Michael Bloomberg gibi isimlerin de aralarında bulunduğu en zengin on Amerikalının toplam serveti 1 trilyon dolar.

Anasayfa: Text
bottom of page