top of page
Anasayfa: Blog Feed
engels roberts görsel.jpeg

"Engels’in duraklaması" ve İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu - Michael Roberts (Çev. Kansu Yıldırım)

Engels, Manchester’da gördüğü yoksulluk ve sefalet karşısında dehşete düşmüştü. Pamuk endüstrisi etrafında büyümüş şehir, pis bir gecekondu yığınıydı. Bebek ölümleri, salgın hastalıklar ve aşırı kalabalık, hayatın birer gerçeğiydi. Kent nüfusunun dörtte biri, daha kötü koşullar nedeniyle kendi ülkelerinden Manchester’a gelmek zorunda kalan İrlandalı göçmenlerden oluşuyordu.

Anasayfa: Text
bottom of page