top of page
Anasayfa: Blog Feed
B39_Hartman_opener_edited.jpg

TÜSİAD’ın kulturkampf Perspektifi ve Sermayenin Kültür Savaşı - Kansu Yıldırım

Türkiye’de merkez siyaseti şekillendiren parlamenter demokrasi ve bunun varyantlarını içeren siyasal alanın oluşumundaki etkili faktörlerden birisi kültürel pratikleri, edimleri, aidiyetleri, vd. içeren kültürel hegemonyadır. Kültür, Terry Eagleton’ın belirttiği üzere modern çağın “tanrısı” haline gelmiştir. Ne var ki, kültür, toplumsal uzlaşmaların ya da çatışmaların temel dinamiğinde bulunan sınıf-belirlenimli ilişkilerin ürünüdür.

Anasayfa: Text
bottom of page