top of page
Anasayfa: Blog Feed
fikri mülk.jpeg

Fikrî Mülkiyet, Bilgi Tekeli ve Rant Ekonomisi - Prabir Purkayastha (çev. Hakan Aslan)

Sermayenin, bilgi üzerindeki tekelini (patentler, telif hakları, endüstriyel tasarımlar vb.) kullanarak rant avcısına dönüşmesi, sermayenin bugünkü aşamasını niteliyor. Bununla birlikte, gelişmiş kapitalist ülkeler gittikçe rantçı oldular ve “hizmet” ekonomisi hâline geldiler. Bu ülkeler, esas itibariyle, küresel finansal yapıyı, üretim için gerekli olan yeni bilgileri ve de perakende ve küresel markalar aracılığıyla dağıtımı denetlemeleri sayesinde dünyayı tahakkümleri altında tutuyorlar.

Anasayfa: Text
bottom of page