top of page
siyasal9.png

Biz Kimiz?

SİYASALİKTİSAT.com, belirli bir bilimsel yaklaşımı benimseyen ve bu çerçevede hem akademik hem de siyasi mücadele içerisinde bulunan birkaç kişi tarafından kuruldu.

Marksizmin içerisindeki farklı izleklere de yer verecek olan bu mecra, temel Marksist bilgileri kendi süzgecinden geçirerek sunmak gibi bir amacı da taşıyor.

Akademik-kuramsal, pratik-güncel meselelerde tartışmalar yürütmeyi, bunu yaparken de kendi cümlelerimizi kendi dilimizle iletmeyi hedefliyoruz.

Kısa yazılar, söyleşiler, dersler, rapor ve somut durum incelemeleri gibi içeriklerle söyleyeceklerimizi ilginize sunuyoruz.

Konuşmak, tartışmak ve "doğru yerde durmak" ümidiyle...

segui il tuo corso, e lascia dir le genti

 

About: About
bottom of page