top of page

COVID-19 Tartışmaları 3 - Emek

Siyasal İktisat YouTube kanalında Covid-19 tartışmalarının üçüncüsü Kansu Yıldırım, Engin Sune, ve Göksu Uğurlu tarafından gerçekleştirildi. Emek ve emek süreçleri ilgili konuları ele aldığımız bu tartışmamızda "COVID-19 sınıfsal mı?", "COVID-19 süreci sermaye cephesine nasıl fırsatlar sundu?", "COVID-19 sürecinde ve sonrasında emek cephesinin seçenekleri neler?" sorularından yola çıkarak konuştuk. İyi seyirler.

COVID-19 Tartışmaları 2 - Otoriterleşme

Siyasal İktisat YouTube kanalında Covid-19 tartışmalarının ikincisi Ebubekir Aykut, Engin Sune, ve Göksu Uğurlu tarafından gerçekleştirildi. Otoriterleşme kavramı ve ilgili konuları ele aldığımız bu tartışmamızda "COVID-19 sürecindeki politikalar yeni bir çeşit otoriterleşme olarak görülebilir mi?", "Otoriter Devlet Biçimini nasıl anlamamız gerekir? Kavramın otoriter rejimler ile ilişkisi nedir?", "COVID-19 süreci neo-liberalizmin sonunu getirir mi?" sorularından yola çıkarak konuştuk. İyi seyirler.

COVID-19 Tartışmaları 1 - Güvenlik

Siyasal İktisat YouTube kanalında Covid-19 tartışmalarının ilki Engin Sune, Emre Soran ve Göksu Uğurlu tarafından gerçekleştirildi. Güvenlik kavramı ve ilgili konuları ele aldığımız bu tartışmamızda "Mevcut durumda güvenliğin referans nesnesini nasıl tanımlayabiliriz?"; "İstisna Hali kavramı ve onun üzerinden geliştirilen yorumlar ne kadar açıklayıcı?";"Gözetim-disiplin teknolojilerinin rolü COVID-19 sonrasında dönüşecek mi?" sorularından yola çıkarak konuştuk. İyi seyirler.

bottom of page